Blue Flower

Opiekun

dr hab. Natalia IWASZCZUK, prof. AGH

Adres strony Koła: www.ne.zarz.agh.edu.pl/index.html

Cele Koła

 • pogłębianie i popularyzowanie wiedzy z zakresu ekonomii;
 • prowadzenie badań na obszarze regionu małopolskiego, Polski oraz Unii Europejskiej;
 • pobudzanie zainteresowań do problemów gospodarczych w skali makro i mikro;
 • poszukiwanie sposobów na rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów;
 • rozwijanie kompetencji organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła;
 • integracja środowiska studenckiego i naukowego Wydziału Zarządzania AGH.

Sposoby realizacji celów Koła

 • prowadzenie otwartych prelekcji o tematyce ekonomicznej;
 • udział w seminariach naukowych Katedry Zarządzania w Energetyce;
 • współpraca z instytucjami sektora publicznego, bankowego i biznesu;
 • organizowanie spotkań z menedżerami przedsiębiorstw;
 • organizowanie warsztatów przygotowujących studentów do wystąpień publicznych;
 • udział w targach, festiwalach oraz konferencjach naukowych;
 • współpraca z innymi kołami naukowymi oraz instytucjami zajmującymi się podobną tematyką;
 • prowadzenie serwisu informacyjnego o działalności Koła (strona internetowa, e-mail, forum);
 • inne formy działalności społecznej zgodne z zadaniami Koła Naukowego.