Blue Flower

Katedrę Zarządzania w Energetyce tworzą pracownicy z dużym doświadczeniem dydaktycznym i w badaniach naukowych z zakresu ekonomii, energetyki, gospodarowania zasobami naturalnymi, zintegrowanej oceny środowiskowej oraz wspomagania decyzji. Współpracują oni z podmiotami gospodarczymi, samorządami oraz innymi jednostkami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi w kraju i za granicą. Uczestniczą również aktywnie w organizacji i komitetach naukowych konferencji naukowych oraz współpracują z redakcjami czasopism naukowych, recenzując zgłaszane do nich artykuły. Koła naukowe prowadzone przez pracowników Katedry integrują wokół niej studentów studentów Wydziału Zarządzania AGH, a samodzielni pracownicy Katedry opiekują się także licznym gronem doktorantów.