Blue Flower

We wtorek, 5 grudnia 2017 r. odbył się otwarty wykład pt. "Dylematy współczesnej  interpretacji klasycznych modeli rynku kapitałowego – od teorii portfela H. Markowitza do finansów behawioralnych R.H. Thalera", który wygłosił dr hab. Krystian Pera, prof. nadzw. UE w Katowicach z Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Wykład zorganizowała Pracownia Ekonomii Menedżerskiej (Katedra Zarządzania w Energetyce) oraz Koło Naukowe Ekonomii.
W czwartek. 16 lutego 2017 r., odbyło się seminarium naukowe Katedry, na którym przedstawiono autoreferat następujących rozpraw doktorskich:
  1. Mgr Anny Jarzęckiej pod tytułem: „Analiza kluczowych czynników ryzyka operacyjnego w bankowości internetowej (na przykładzie banków rynku krakowskiego i warszawskiego)”; opiekun naukowy: dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, prof. AGH promotor pomocniczy: dr Justyna Dyduch.
  2. Mgr Krzysztofa Zachury pod tytułem: „Skuteczność systemu zamówień publicznych w Polsce w kontekście rozwoju ekoinnowacji w branży budowlanej"; opiekun naukowy: dr hab. Joanna Kulczyka, prof. AGH.
  3. Mgr inż. Ewy Kojder-Ogarek pod tytułem: „System zarządzania ryzykiem w kopalniach węgla kamiennego w Polsce”;  opiekun naukowy: dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, prof. AGH promotor pomocniczy: dr inż. Dominik Kowal.
  4. Mgr Damiana Juszczyka pod tytułem: „Wykorzystanie efektów synergii w zarządzaniu przedsiębiorstwem o wieloasortymentowym obrocie w handlu zagranicznym”; opiekun naukowy: dr hab. inż. Stanisław Szydło, prof. AGH.

W dniu 7 lipca 2016 r. odbyło się otwarte seminarium naukowe Katedry Zarządzania w Energetyce, na którym przedstawiono referat mgr inż. Mirosława Lisieckiego pt. "Algorytmy modernizacji i rozwoju systemów zaopatrzenia w ciepło".

W dniu 23 maja 2016 r. odbyło się otwarte seminarium naukowe Katedry Zarządzania w Energetyce.
 
W czasie seminarium przedstawiono autoreferaty prac następujących osób:
  • mgr inż. Katarzyny Hałasik: Strategia kreowania akceptacji społecznej dla nowych inwestycji górniczych - promotor: dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH,
  • mgr inż. Małgorzaty Wernickiej: Ocena skuteczności metod zarządzania środowiskowego w łańcuchu wartości branży spożywczej wybranych przedsiębiorstw w Polsce - promotor: dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH,
  • mgr Agaty Wzorek:Zarządzanie ryzykiem pogodowym w przedsiębiorstwach krajowego sektora ciepłowniczego - promotor: dr hab. Natalia Iwaszczuk, prof. AGH, promotor pomocniczy: dr Marek Michalski. 

 

W dniu 30 stycznia 2015 r.odbyło się Seminarium Naukowe Katedry, podczas którego doktoranci współpracujący z Katedrą przedstawili tematykę przygotowywanych rozpraw

 


 

W dniu 15 grudnia br. odbyło się otwarte  Seminarium Naukowe Katedry Zarządzania w Energetyce. Na seminarium wystąpił Wiceprezes, Członek Zarządu ds.  Handlowych Enea S.A. Grzegorz Kinelski, który wygłosił referat pt. „Centrum Usług Wspólnych – narzędzie restrukturyzacji organizacji. Case study: Grupa Enea“.