Blue Flower

Opiekun

Dr inż. Bartosz SOLIŃSKI.

Cele Koła

Głównym celem Koła Naukowego MENEDŻER JAKOŚCI jest rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim.

Zajmujemy się szeroko pojętą problematyką zarządzania jakością, kompleksowym zarządzaniem jakością, rozwojem zintegrowanych systemów zarządzania jakością − wychodząc naprzeciw dużym oczekiwaniom studentów i znacznym wzrostem zainteresowania menedżerskim podejściem do problemów jakościowych.

Obszary aktywności Koła

  • prowadzenie badań naukowych z zakresu zarządzania jakością,
  • udział i organizacja sesji i konferencji naukowych;
  • seminaria wewnętrzne (z zaproszonymi Gośćmi z wybranych przedsiębiorstw);
  • organizacja warsztatów i szkoleń naukowych;
  • organizacja praktyk studenckich w przedsiębiorstwach;
  • współpraca z przedsiębiorstwami.

Strona WWW Koła

www.knmj.zarz.agh.edu.pl/index.html